top of page
Om havet

HAVET

Havet dekker hele 70 % av jordens overflate. Mengden hav gjør at vi jorden kalles for “den blå planeten”. 98% av alt vann på jorden er saltvann, og saltinnholdet er i gjennomsnitt 3,5 %. Det er stor forskjell på havområdene når det gjelder saltinnhold, strømmer, temperatur  og hvilke dyr og planter som lever der. Det marine miljøet har et mangfold som ikke kan sammenlignes med noe annet økosystem. 

 

Norge har store kyst- og havområder som er rike på arter og naturtyper. Menneskelig aktivitet og klimaendringer truer dette mangfoldet. Målet er å sikre at vannkvaliteten i marine områder er god nok til at vi opprettholde arter og økosystemer som per i dag er truet.  

 

Livet i havet kan bli totalt endret i dette århundret. Våre utslipp av CO2 til atmosfæren fører til at havet tar opp stadig mer av klimagassen, slik at det blir surere. Korallrev og andre kalkbyggende organismer er i fare, og økosystemene kan bli fullstendig endret. Først på midten og slutten av 2000-tallet ble surere havmiljø sett som et alvor et tema. 

 

Vi tilfører havet og kysten store mengder menneskeskapt avfall. 
Gjenstander av plast, gummi og andre lite nedbrytbare materialer kan bli værende i miljøet i hundrevis av år og skade dyr og mennesker. Marin forsøpling er et omfattende miljøproblem i Norge.

 

Det er anslått at 15 prosent av det marine avfallet flyter på havet, 15 prosent ligger i strandsonen og at hele 70 prosent synker og blir liggende på havbunnen. Deler av avfallet i havet kan bli ført med strømmene ned til dype kløfter på havbunnen hvor det samles opp og blir liggende i hundrevis av år. I dypet hvor det er mørkt og lite oksygen går nedbrytningsprosessen enda saktere enn i havoverflaten. Hvilke effekter dette har på dyrelivet og økosystemene på havbunnen, vet vi lite om.

 

 

Sylvia Earles har noe å si deg!

Filmen Mission Blue er tilgjengelig på Netflix

Du kan høre Sylvia Earle på Ted HER

Brian Skerrri bruker bilder for å stimulere endring

Se dette fantastiske foredraget og hans utrolige bilder under vann og over vann. 

Ocean Hope film lansert!

Marine debris is one of our greatest environmental challenges. Every year 6,400,000 tons of waste is released into the oceans, and 75 percent is human-created litter such as plastic.

Den flytende søppel

For fire år siden oppdaga Solveig Egeland hvor mye søppel som kastes ut i sjøen . Det ble starten på et sterkt engasjement for naturen og kunstprosjektet Ocean Hope.  

Oslofjorden er full av søppel!

Dykkerfangst etter et par ettermiddager på havbunnen: båtvrak, pengeskap, sykler, en stor sandkasse,mobiltelefoner, strandsko og plastleker

People Should Know About This

We wanted to share with you this disturbing video captured by our team on Midway. 

An urgent threat to the Great Barrier Reef

As concerned citizens around the world, we urge you to protect the Great Barrier Reef by saying no to hugely damaging dredging and dumping.

Fakta om havet!

Det är med all rätt jorden kallas för "den blå planeten". infoside for alle som er interessert i havet. 

No Word for Worry

Outside the west coast of Burma is a vast archipelago few people have ever heard about. It consists of about a thousand islands called The Mergui (Myeik). 

EU-miljoner mot strandskräpet

Om Bohuslän ska leva upp till turisternas förväntningar så måste man få bukt med strandskräpet.

Al Gore åtvarar mot den siste utviklinga av klimaet

På TED2009, presenterte Al Gore oppdaterte lysbilete frå heile verda, for å visa at klimatrendar er endå verre enn forskarar har predikert, og for å gjera det klart kva han meiner om "reint" kol

Please reload

bottom of page