top of page

Miljøpiratene

Miljøpiratene er et holdningsbyggende initiativ for å redde havet.

Vi bygger holdninger til havet gjennom å øke folks bevissthet om at havet et truet, og styrke folks evne og ønske om å ivareta havet på en bedre måte. 

 

Hvorfor?

Havet lider sterkt under menneskelige forbruk og mangel på ivaretakelse. Det er et globlat, ikke lokalt problem. Det er et nå problem, ikke et fremtidig problem. Det er anslått at det dumpes omtrent 36.000 tonn søppel i norske farvann hvert år. 

 

Vi trenger en organisasjon som vekker folkets engasjement og styrker troen på at vi kan få til en forandring. Det krever en annen form og innfallsvinkel enn miljøorganisasjoner tradisjonelt har operert med. 

 

Hvordan?

Miljøpiratene operer etter 2 prinsipper:

  • Vi tror på handling fremfor ord

  • Vi tror på positivt motivert handling fremfor redselsbasert handling

 

Vi utvikler opplevelsesbaserte prosjekter som gir folk positive erfaringer med havet. Man må ha et forhold til det man skal mene noe om og ha en ivaretagende holdning overfor. Dette tar vi på alvor ved å tilby aktiviteter som åpner forskjellige dører inn til havets mangfoldige eventyr og skjulte verden. Deltakere på våre prosjekter kan bli Miljøpirat. En miljøpirat må love å følge Miljøpiratenes 7 hovedregler og mottar kaprerbrev, signert av Det Kongelige Hoff med tillatelse til å drive miljøpirateri; spre havets budskap og føre holdningskampanjen videre. 

 

Hvem? 

Miljøpiratene ble etablert som frivillig forening i 2014, etter fire år med utprøving av forskjellige aktiviteter gjennomført på ideell basis. Med oss har vi et stort og ressurssterkt nettverk innenfor maritimt, marint/sjømat, opplevelsesnæringen, mediebransjen, teater/historiefortelling, kommunikasjon og miljø. 

 

Miljøpiratene har et fast samarbeid med seilskipet Legend, arenaen for mange av Miljøpiratenes aktiviteter. Legend har vært miljøsertifisert siden 2010, og har en sterk miljøprofil. Den unike og autentiske arenaen forsterke opplevelsene og gir en faktisk opplevelse med havet. Legend ligger  forran Rådhuset i Oslo, hvor mange av Miljøpiratenes aktiviteter foregår. 

 

Miljøpiratenes mål er at det om noen år er Miljøpirataktiviteter på tvers av norske og europeiske havner. I samarbeid med lokale seilskutemiljøer skal vi  bygge holdninger og ivaretagende handlinger for havet ved havet. 

 

Målgrupper

Primær: Barn og unge, småbarnfamilier

Sekundær: Allmennheten, Det offentlige og privat næringsliv

 

Visjon:  Alle skal ha et bevisst forhold til havet

Misjon: Redd havet!

 

 

 

 

 
bottom of page