1/9
Vi lager festival!
Nordisk samarbeid

Miljøpiratene er del av et nordisk prosjekt der unge engasjeres i innovasjonsprosesser for å  komme frem til løsninger og muligheter  relatert til samfunnsaktuelle problemstillinger. Vi har selvfølgelig havets kritiske situasjon som fokus, og det var utrolig gøy å oppleve unges engasjement! les mer..... 

Kontaktinformasjon: TLF: +47 93433032,  Mail: rebekka@miljopiratene.no